Na našich webových stránkách používáme soubory cookie ke zlepšení uživatelského prostředí a pro reklamní účely. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Evidence ICT majetku ve společnosti Dalkia včetně správy softwarových licencí

Ruční vedení evidence v databázi Lotus Notes vytvořené pro vlastní potřeby.

Technická infrastruktura sítě zákazníka

 • počet PC: cca 1150
 • počet ostatních zařízení v evidenci: 0
 • počet lokalit: 11
 • počet uživatelů systému: 14

Cíle řešení a harmonogram implementace

 • Programové vybavení musí splňovat požadavky vládního usnesení 624/2001, dokladovat doložením nezávislého atestu.
 • Inventarizace existujícího hardware a software na serverech a PC. Inventarizace změn HW a SW, reporty o změnách.
 • Vytvoření a údržba trvalé evidence počítačů a jejich uživatelů, příslušenství, nainstalovaného software, instalací IT a vytvoření podkladů pro inventarizaci majetku.
 • Inventarizace prostředků IT v sítí LAN i mimo síť.
 • Plánované provádění „scanu“ a automatický sběr dat do evidence.
 • Seskupování prostředků IT do skupin, možnost hierarchického uspořádání.
 • Okamžité provedení „scanu“ jednoho nebo více PC, skupiny či několika skupin.
 • Vyhodnocování podle členění a hierarchie nebo jako celek.
 • Prezentace výstupu auditu, reporty, předávací protokoly. Předpřipravené reporty sestavy, možnost vytváření vlastních tiskových sestav, převod informací do formátu „.XLS“.
 • Zjištení aktuálního stavu licencování SW, porovnání nalezených a zakoupených licencí programových produktů, automatická detekce změn v SW a HW.
 • Zajištení aktuálního stavu databáze instalovaného software z webu, možnost přidávání do databáze vlastní software.
 • Jednoduché ovládání, komplexnost řešení, výkonnost a spolehlivost.
 • Převod informací ze stávající databáze, Evidence HW a SW z prostředí Lotus Notes (zejména fakturační údaje – cena, číslo faktury, dodavatel, číslo objednávky).
 • Provázání s Active Directory jako základním systémem pro evidenci uživatelů.

Hlavní přínosy řešení

„Všichni víme, jak důležitý je software pro každou společnost, a proto ho také musíte dobře spravovat. Správa softwarového majetku se tak stává imperativem, nikoliv volbou,“ říká Ing. Alois Vavřečka, správce operačních systémů.