Na našich webových stránkách používáme soubory cookie ke zlepšení uživatelského prostředí a pro reklamní účely. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Software Asset Management ve společnosti B:TECH, a.s.

Zvyšování efektivity administrativních procesů je cestou ke snižování nákladů a tím zvyšování výkonnosti firmy. Jednou z klíčových činností oddělení informačních a telekomunikačních technologií (ICT) je správa softwaru uvnitř společnosti – Software Asset Management (SAM). Zefektivnění uvedených činností vyřešila společnost B:TECH, a.s. zavedením profesionálního auditovacího systému Evidence počítačů od společnosti ALVAO. Firma B:TECH, a.s. je moderní společností, která vznikla v roce 2000 v Havlíčkově Brodě. Svým zákazníkům nabízí komplexní služby v oblastech průmyslové automatizace, měření a regulace slaboproudých systémů a silnoproudých elektroinstalací, dále se zabývá výrobou rozvaděčů, kovoobráběním a distribucí komponent pro průmyslovou automatizaci.

Výchozí stav

Když firma začínala, byla evidence vedená v programu MS Excel. Neměla žádnou historii pohybu majetku ani historii změn SW a HW. Pokud došlo k poruše zařízení, musely se složitě dohledávat informace o tom, zda je zařízení ještě v záruce a kdo byl dodavatel, případně musela být dohledána faktura nákupu. Toto řešení se stávalo stále více nevyhovující. Nakonec se po nasazení nového systému ukázalo, že stará evidence v mnoha případech ani neodpovídala skutečnosti.

Technická infrastruktura sítě společnosti B:TECH, a.s.

Počet PC: 140 Lokality: po celé ČR a SR V hlavním sídle a pobočkách, které jsou propojené pomocí bezdrátových spojů jsme použili detekci bez Agenta. U lokalit propojených pomocí VPN jsme použili detekci pomocí Agenta přes sdílenou složku.

Hlavní přínosy řešení

Jedním z velkých přínosů implementovaného systému je podpora strategického řízení ICT. Systém poskytuje podrobné informace o aktuálním stavu ICT vybavení a o uskutečněných investicích, které jsou základním podkladem pro plánování budoucích investic jak do hardwarového, tak do softwarového vybavení. Aktivní správa licencí spolu s pravidelnou kontrolou nainstalovaného software (interní audit software) zajišťují softwarovou čistotu počítačů v majetku společnosti. Další oblastí, ve které se nový systém uplatňuje, je technická podpora (helpdesk). Operátor helpdesku má k dispozici relevantní informace o HW a SW vybavení uživatele. Díky nástrojům dálkové správy počítačů (dálkové ovládání obrazovky apod.), kterou lze spustit přímo z konzoly systému, se může připojit na vzdálený počítač a problém vyřešit vzdáleně. Systém významně přispěl k jasné formulaci procesů spadajících do kompetence ICT oddělení. Díky transparentní evidenci je vždy jednoznačně definována osoba, která je zodpovědná za svěřený majetek. V důsledku toho se evidence nerozchází se skutečností a obsahuje vždy aktuální informace. To dokazuje i fakt, že nový systém slouží také účetnímu oddělení v případech, kdy není podle vlastní evidence jisté, kdo má v současné době ten který majetek. Veškeré informace jsou zpřístupněny skrze intranetové rozhraní.

Společnost B:TECH, a.s. souhlasí s obsahem případové studie i jejím případným zveřejněním.

Referenční osoba zákazníka Ing. Aleš Studený manažer oddělení informatiky